Bij wie kan ik terecht met mijn vraag?

Heeft u een vraag over milieueffectrapportage in relatie tot een van de onderstaande onderwerpen? Bel of mail dan naar een van de contactpersonen. Of kom langs in Utrecht. We staan u graag te woord.

 

 Onderwerp

Contactpersoon

 Bodem en ondergrond Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl
030-234 76 39

 Defensie Johan Lembrechts
jlembrechts eia.nl
030-234 76 22

 Elektriciteitscentrales en  hoogspanningleidingen

Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl
030-234 76 39

Johan Lembrechts
jlembrechts eia.nl
030-234 76 22

 Externe veiligheid

Johan Lembrechts
jlembrechts eia.nl
030-234 76 22

 Geluid

Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl
030-234 76 39

 Gezondheid Roel Meeuwsen
rmeeuwsen eia.nl
030-234 76 03

 Juridische vragen

Gijs Hoevenaars
ghoevenaars eia.nl
030-234 76 48

Annemarie Wagenmakers awagenmakers eia.nl
030-234 76 38

  

 Landschap, cultuurhistorie,  
 archeologie

Willemijn Smal
wsmal eia.nl
030-234 76 24

 Lucht

Roel Meeuwsen
rmeeuwsen eia.nl
030-234 76 03

 

 Kerncentrales

Johan Lembrechts
jlembrechts eia.nl
030-234 76 22


Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl
030-234 76 39

 
  Natuur

Willemijn Smal
wsmal eia.nl
030-234 76 24


Gijs Hoevenaars
ghoevenaars eia.nl
030-234 76 48

 

  Noordzee Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl
030-234 76 39

  Olie- en gaswinning

Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl
030-234 76 39
 

  Omgevingsvisies Roel Meeuwsen
rmeeuwsen eia.nl
030-234 76 03
 
  Omgevingswet Gijs Hoevenaars
ghoevenaars eia.nl
030-234 76 48

Annemarie Wagenmakers awagenmakers eia.nl
030-234 76 38
 
  Openbaar vervoer en luchtvaart

Johan Lembrechts
jlembrechts eia.nl
030-234 76 22

  Stedelijke ontwikkeling   

Jeltje Siedsma
jsiedsma eia.nl
030-234 76 50 


Annemarie Wagenmakers awagenmakers eia.nl
030-234 76 38

  Uitnodigingsplanologie

Roel Meeuwsen
rmeeuwsen eia.nl
030-234 76 03  


Jeltje Siedsma
jsiedsma eia.nl
030-234 76 50


Annemarie Wagenmakers awagenmakers eia.nl
030-234 76 38

 

  Water Pieter Jongejans
pjongejans eia.nl
030-234 76 40
 
  Wegen Roel Meeuwsen
rmeeuwsen eia.nl
030-234 76 03
 
  Windenergie

Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl
030-234 76 39


Johan Lembrechts
jlembrechts eia.nl
030-234 76 22