Bestuur en voorzitters

De Commissie voor de m.e.r. wordt gevormd door een voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en een pool van circa 300 deskundigen. Het werk van de Commissie wordt ondersteund door een secretariaat in Utrecht.
De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters zijn benoemd door de koning.


College van voorzitters

voorzitter
dr. C.A. Linse (Kees)


plaatsvervangend voorzitters
M.W.J.A. van Gool (Tanya)
ir. J.J. de Graeff (Jan Jaap)
drs. J.G.M. van Rhijn (Marieke)
mr. C.Th. Smit (Tom)
M.A.J. van der Tas (Marja)
ir. H.A.A.M. Webers (Harry)

 

algemeen secretaris
ir. V.J.H.M. ten Holder (Veronica)

 

Bestuur van de Stichting Bureau Commissie m.e.r.

voorzitter
dr. C.A. Linse (Kees)


secretaris/penningmeester
M.A.J. van der Tas (Marja)

bestuursleden
M.W.J.A. van Gool (Tanya)
mr. C.th. Smit (Tom)

 

gevolmachtigde
ir. V.J.H.M. ten Holder (Veronica)