Thema Cultuurhistorie

Stand van zaken

cultuurhistorieErfgoed in milieueffectrapportage is wettelijk geregeld. In de Europese m.e.r.-richtlijnen en de Wet milieubeheer staat dat cultureel erfgoed een integraal onderdeel moet zijn van een milieueffectrapport.