Thema Cultuurhistorie

Stand van zaken

cultuurhistorieCultuurhistorie komt in veel adviezen van de Commissie aan de orde. In de Europese richtlijnen voor m.e.r. en in de Wet milieubeheer worden cultureel erfgoed en cultuurhistorische waarden expliciet genoemd als onderdeel van het begrip 'milieu'. Het milieueffectrapport beschrijft dus naast de effecten op het milieu ook vaak de effecten op cultuurhistorie.

 

Wilt u meer weten over cultuurhistorie en milieueffectrapportage?
Bel of mail met Willemijn Smal: wsmal eia.nl - 030-234 76 24