Thema Cultuurhistorie

Praktijk & publicaties

Overige publicaties

Archeologie en ruimte

Archeologie speelt een rol bij ruimtelijke planvorming. De verwachtingen tussen ‘archeologische wereld’ en ‘ruimtelijke wereld’ verschillen echter nog al eens. Dit boek informeert beide vakgebieden en wil daarmee de…

Cultureel erfgoed en ruimte

Gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening

Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA

Cultuurhistorie maakt steeds vaker deel uit van belangenafwegingen bij ingrepen in de ruimtelijke ordening. De Handreiking Cultuurhistorie in milieueffectrapportage en MKBA biedt een methode die helpt om cultuurhistorie te betrekken in onderzoek. Op…

Cultuurhistorie in m.e.r.

Sinds 1 september 2007 is de nieuwe Monumentenwet in werking. Een belangrijke component is het beter verankeren van cultuurhistorie in milieueffectrapportage. Welk cultuurhistorisch onderzoek is nodig voor m.e.r.: Tussen droom en daad: diepgang van…

Milieueffectrapportage - wat is dat?

In milieueffectrapportages moet aandacht worden besteed aan cultuurhistorie. Over de vraag hoe dat moet gebeuren is het artikel Milieueffectrapportage - wat is dat? geschreven. Bron: Monumenten, 2009-11, p. 21-23

Handreiking Erfgoed en Ruimte

Erfgoed is een steeds belangrijker uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen en een cruciale factor voor ruimtelijke kwaliteit. Erfgoed is ook bepalend voor onze identiteit, het versterkt ons welbevinden en is bovendien een economische factor. De…

Cultuurhistorische Waardenkaarten

Steeds meer provincies en gemeenten ontwikkelen eigen beleid op het gebied van cultuurhistorie en/of archeologie. Vaak voeren ze gemeente- of provinciedekkende inventarisaties uit, waarvan ze de resultaten in Cultuurhistorische Waardenkaarten…

Factsheet Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage

Bewoners en bestuurders vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten en bijdragen aan de identiteit van een gebied. In een milieueffectrapport voor een ruimtelijk plan of project is cultureel erfgoed – als onderdeel van de…