Thema Cultuurhistorie

Praktijk & publicaties

Overige publicaties

Archeologie en ruimte

Archeologie speelt een rol bij ruimtelijke planvorming. De verwachtingen tussen ‘archeologische wereld’ en ‘ruimtelijke wereld’ verschillen echter nog al eens. Dit boek informeert beide vakgebieden en wil daarmee de…

Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA

De Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA (RCE en Projectbureau Belvedere) geeft een aanpak om (cultuur)landschappelijke waarden te onderzoeken voor een milieueffectrapport.

Cultureel erfgoed en ruimte

Gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening

Cultuurhistorie in m.e.r.

Sinds 1 september 2007 is de nieuwe Monumentenwet in werking. Een belangrijke component is het beter verankeren van cultuurhistorie in milieueffectrapportage. Welk cultuurhistorisch onderzoek is nodig voor m.e.r.: Tussen droom en daad: diepgang van…

Handreiking Erfgoed en Ruimte

Bewoners en bestuurders vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten en bijdragen aan de identiteit van een gebied. Cultureel erfgoed speelt daarom steeds vaker een rol bij ruimtelijke planvorming. De website Handreiking Erfgoed…

Cultuurhistorische Waardenkaarten

Veel provincies en gemeenten ontwikkelen eigen beleid op het gebied van cultuurhistorie en/of archeologie. Vaak voeren ze gemeente- of provinciedekkende inventarisaties uit, waarvan ze de resultaten in Cultuurhistorische Waardenkaarten verwerken. De…

Factsheet Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage

Factsheet Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage

Bewoners en bestuurders vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten en bijdragen aan de identiteit van een gebied. In een milieueffectrapport voor een ruimtelijk plan of project is cultureel erfgoed – als onderdeel van de…