Thema Duurzame ontwikkeling

Beleid en regelgeving

Persistente problemen

De Duurzaamheidsverkenning noemt verschillende persistente problemen die een belangrijk obstakel vormen voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling:

  • klimaatverandering: overstromingsrisico, wateroverlast, watertekort en verzilting
  • afname van de biodiversiteit
  • afname van de bereikbaarheid van grote steden door bijvoorbeeld files
  • afname leefomgevingskwaliteit
  • verrommeling van het landschap
  • tekort aan aantrekkelijke en betaalbare woonmilieus
  • sociale segregatie
  • achterblijvend vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven.

 

Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling

Een Maatschappelijke Verkenning opgesteld voor de Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (NSDO). De verkenning geeft een beeld van het streven in Nederland naar duurzame ontwikkeling.

 

fabriek amsterdam shutterstock_9993676