Thema Duurzame ontwikkeling

Praktijk & publicaties

Overige publicaties

3x3-matrix en m.e.r.

In onze advisering proberen we aan te sluiten bij ontwikkelingen en ideeën over duurzame ontwikkelingsbeoordeling. De Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling (NSDO) ontwikkelde een 3x3-matrix. Deze blijkt ook goed bruikbaar bij het schrijven…

Adviezen Werkgroep Duurzame ontwikkelingsbeoordeling

De Werkgroep Duurzame ontwikkelingsbeoordeling heeft in december 2001 op verzoek van voorheen het ministerie van VROM advies uitgebracht met aanbevelingen voor een duurzame ontwikkelingsbeoordeling.

Persistente problemen en m.e.r.

Plannen en projecten kunnen worden beoordeeld op hun bijdrage aan het oplossen van zogenaamde persistente problemen. Deze problemen vormen een belangrijk obstakel voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Persistente problemen conform de Tweede…

Factsheet Energietransitie in milieueffectrapportage

Factsheet Energietransitie in milieueffectrapportage

Provincies en gemeenten moeten de noodzakelijke energietransitie integraal meenemen in hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Milieueffectrapportage biedt inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing, en kan helpen in het overleg met belanghebbenden en…