Thema Geluid

Praktijk & publicaties

Overige publicaties

Wat moet er in een milieueffectrapport over geluid bij windturbineparken?

Geluid is een belangrijk milieueffect van windturbines. Een windturbinepark met een groot vermogen produceert doorgaans meer geluid dan een kleiner windpark. Welke informatie over geluid van windturbines is relevant voor m.e.r.?

TNO-rapport Onderwatergeluid

TNO heeft het onderzoeksrapport Assessment of natural and anthropogenic sources of sound in the North Sea (februari 2009) uitgebracht. Het rapport bevat belangrijke basisinformatie voor projecten in en rond de Noordzee die mogelijk tot…

Berekeningen onderwatergeluid voor heiwerkzaamheden offshore windpark Gemini

De Jong en Binnerts (2013) TNO, kenmerk 052.01416 short list onderzoek