Thema Gezondheid

Praktijk en publicaties

Factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage

Gezondheid speelt in veel plannen een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een weg, uitbreiding van een veehouderij of een nieuwe woonwijk. Al in een vroeg stadium is het belangrijk rekening te houden met de gevolgen van een plan voor de gezondheid. Milieueffectrapportage helpt daarbij. Een milieueffectrapport beschrijft de gevolgen van een plan voor het milieu, natuur en gezondheid en geeft aan wat alternatieve oplossingen zijn.
De factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage gaat in op:
• Waarom gezondheid in m.e.r.?
• Wanneer speelt gezondheid in m.e.r.?
• Welke informatie moet er in een milieueffectrapport?
• Welke methoden zijn er om gezondheidseffecten te beschrijven?

Factsheet Groen en gezondheid in milieueffectrapportage

Een plan of project kan een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen. Groen in of nabij de stedelijke leefomgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen. Op welke manier kan het positieve effect van groen het beste een plek krijgen in milieueffectrapportage. In de factsheet Groen en gezondheid in milieueffectrapportage:
• Wat is het effect van groen op gezondheid?
• Bestaan er maten voor groen in de leefomgeving?
• Welke informatie over groen moet er in een milieueffectrapport?
• Waar vind ik meer informatie?

Factsheet Hoogspanningsnet en magneetveld

Als een netbeheerder het hoogspanningsnet uitbreidt of aanpast, moet hij in een milieueffectrapport beschrijven wat de gevolgen zijn voor de natuur en de leefomgeving. Zo moet hij laten zien waar woningen aanwezig zijn binnen de zone waar het magneetveld door de uitbreiding of aanpassing van het net verhoogd is. De factsheet Hoogspanningsnet en magneetveld beschrijft de aard en achtergrond van dat onderzoek.

Film Gezondheid in milieueffectrapportage

 

Gezondheid in maatschappelijke kosten-batenanalyses van omgevingsbeleid

In maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van omgevingsbeleid blijven gezondheidseffecten vaak impliciet. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zien dat gezondheidseffecten wel geëxpliciteerd kunnen worden mét aandacht voor bijbehorende onzekerheden. Als gezondheid een belangrijk onderdeel vormt van het omgevingsbeleid, beveelt het PBL aan om een ‘gezond alternatief’ te formuleren.
Rapport Gezondheid in maatschappelijke kosten-batenanalyses van omgevingsbeleid

Handboek Gezondheidseffectscreening

Gezondheidseffectscreening (GES) is een kwantitatieve methode om lokale gezondheidseffecten van stedelijke ontwikkelingsprojecten zichtbaar te maken. Dit rapport bevat de achtergronden en is een handleiding voor het uitvoeren van een kwantitatieve lokale gezondheidseffectscreening.
Handboek Gezondheidseffectscreening (2012)