Thema Gezondheid

Praktijk & publicaties

Overige publicaties

Handreiking Gezondheid

Vrijdagmiddag 6 maart 2015 lanceerde de Commissie m.e.r. de handreiking gezondheid in milieueffectrapportage. De handreiking laat stap voor stap zien hoe je gezondheid meeneemt bij plannen voor bijvoorbeeld snelwegen, intensieve veehouderij en…

Handboek Gezondheidseffectscreening

Gezondheidseffectscreening (GES) is een kwantitatieve methode om lokale gezondheidseffecten van stedelijke ontwikkelingsprojecten zichtbaar te maken. Dit rapport, ontwikkeld in opdracht van de ministeries van VWS en IenM bevat de achtergronden en de…

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu

Het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu is een instrument waarmee factoren in beeld worden gebracht die een rol spelen bij beleidsbeslissingen over milieuproblemen die de volksgezondheid kunnen beïnvloeden. Het beoordelingskader gaat niet…

Gezondheid in maatschappelijke kosten-batenanalyses van omgevingsbeleid

In maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van omgevingsbeleid blijven gezondheidseffecten vaak impliciet.

SEA is flexible: three examples of SEA for wind energy on Dutch land

Kan SEA zich aanpassen aan de context van bestuur en politiek en tegelijkertijd milieubelangen volwaardig op de kaart zetten? Dit artikel laat zien dat het kan. Drie maatwerkvoorbeelden van regionale SEA's voor windenergie op land leveren het…