Thema Landelijk gebied

Stand van zaken

koeien_bij_sloot_grootBij veranderingen in de inrichting van het landelijk gebied kan milieueffectrapportage aan de orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan een structuurvisie of een bestemmingsplan buitengebied waarin de ontwikkelingsruimte van een veehouderij wordt vastgelegd.