Thema Landelijk gebied

Praktijk & publicaties

Overige publicaties

Handreiking Gezondheid

Vrijdagmiddag 6 maart 2015 lanceerde de Commissie m.e.r. de handreiking gezondheid in milieueffectrapportage. De handreiking laat stap voor stap zien hoe je gezondheid meeneemt bij plannen voor bijvoorbeeld snelwegen, intensieve veehouderij en…

M.e.r. en bestemmingsplan: bekijk de video voor tips

Op 26 mei 2011 werd de themadag Bestemmingsplan buitengebied & m.e.r. gehouden. Wij vroegen de workshopleiders dhr. Jos van der Wijst en dhr. Sjef Jansen naar tips voor professionals die zich bezighouden met het begeleiden of opstellen van…

Katern Praktijkboek Bestemmingsplannen en procedures

Het Katern Praktijkboek Bestemmingsplannen en procedures geeft een update van de eisen waaraan een bestemmingsplan moet voldoen om goed door een beroepsprocedure te komen. Uitgebreid aandacht is er voor m.e.r. als bijzonder onderzoeksvereiste. Lees…