Thema Natuur

Afgeronde adviezen

 

7 resultaten

Nr Projecttitel Regio Adviesdatum
3256 Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk, Arnhem Gelderland 20-11-2017
3249 Hoogwateraanpak Grave Noord-Brabant 16-11-2017
3206 Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn niet provinciaal ingedeeld gebied 04-12-2017
3205 Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, advisering 2017 over het monitoringsjaar 2016 Friesland; Groningen; Noord-Holland 07-12-2017
3194 Windpark Greenport Venlo Limburg 07-12-2017
3193 Bestemmingsplannen Beemte Noord en de Bokkerij Gelderland 12-12-2017
3123 Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen, gemeente De Ronde Venen Utrecht 30-11-2017