Thema Omgevingsplannen

Praktijk en publicaties

Factsheet Energietransitie en milieueffectrapportage

Provincies en gemeenten moeten de noodzakelijke energietransitie integraal meenemen in hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Milieueffectrapportage biedt inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing, en kan helpen in het overleg met belanghebbenden en bij vinden van draagvlak voor maatregelen.  In de factsheet Energietransitie en milieueffectrapportage aandacht voor:

  • Wat is de opgave voor de energietransitie?
  • Wat is de ruimtelijke impact van de energietransitie?
  • Hoe komen we tot goede keuzes?
  • Welke informatie kan het milieueffectrapport bevatten?
  • Waar vind ik meer informatie? 

Kennissessie Omgevingsplannen en milieueffectrapportage

Gemeenten en provincies experimenteren volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook het vastleggen van omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigingsplanologie, hoe ga je daarmee om in m.e.r.? Doorschuiven van onderzoek vraagt ook om het opstellen van een monitorings-programma en maatregelen achter de hand. De Commissie m.e.r. organiseert een kennissessie voor gemeenten en provincies om informatie en kennis uit te wisselen.

Dinsdag 29 mei - 13.30-17.00 uur
 

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe ga je om met nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

Doelgroep: Medewerkers bij gemeenten en provincies
Locatie: Commissie m.e.r., Arthur van Schendelstraat 760, 3511 MK Utrecht

Aanmelden
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u een eigen praktijkvoorbeeld wilt inbrengen. Wij nemen daarna contact met u op.

Vragen? Meer info?
Heeft u een vraag of behoefte aan meer informatie? Roel Meeuwsen staat u graag te woord.
Roel: 030 234 7603 – rmeeuwsen eia.nl  

Case Haven-Stad Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het haven- en industriegebied binnen de Ring A10 omvormen tot een gemengd stedelijk gebied. Deze omvorming levert een belangrijke bijdrage aan de woningbehoefte, 40.000- 70.000 woningen tot 2040. Het is een ingewikkelde opgave die meerdere decennia in beslag zal nemen. Het vraagt om flexibiliteit, maar ook om duidelijke kaders om de ontwikkelingen te kunnen realiseren. De gemeente gebruikt milieueffect-rapportage als inhoudelijke onderlegger voor de ontwikkelstrategie van Haven-Stad.
Case Haven-Stad Amsterdam

Pilots omgevingsplannen en milieueffectrapportage

In 2016 en 2017 werkte de Commissie m.e.r. aan pilotadviezen om ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet. De film Omgevingsplannen en milieueffect-rapportage toont de ervaringen en resultaten in Boekel, Rijssen-Holten, Den Haag en Amsterdam.

Pilot omgevingsplannen en milieueffectrapportage: Den Haag

Pilot omgevingsplannen en milieueffectrapportage: Rijssen-Holten

Pilot omgevingsplannen en milieueffectrapportage: Boekel