Thema Recreatie

Stand van zaken

recreatie

Voor grote recreatieve en toeristische voorzieningen kan een m.e.r.-beoorde-ling verplicht zijn. Bijvoorbeeld voor skihellingen, jachthavens, vakantiedorpen en pretparken. Het gaat dan om een activiteit met meer dan 250.000 bezoekers per jaar, een oppervlak van meer dan 25 hectare of meer dan 10 hectare in gevoelig gebied.