Thema Recreatie

Praktijk & publicaties

Praktijkvoorbeelden

Jachthaven Herkingen

Jachthaven Herkingen

Een voorbeeld van zorgvuldig onderzoek naar de effecten voor Natura 2000 is het MER en de passende beoordeling over de uitbreiding van Jachthaven Herkingen naast het Natura 2000-gebied Grevelingen.

 

Overige publicaties

Bezoekersramingen in recreatieve projecten

Naast de aanleg van recreatieve voorzieningen zijn bezoekersaantallen en bezoekersverkeer vaak de belangrijkste veroorzakers van milieueffecten. Het is daarom raadzaam om al bij de start van een m.e.r.-procedure aandacht te besteden aan: