Thema Structuurvisies

Stand van zaken

structuurvisie

Tegenwoordig wordt er, mede door de economische crisis, bij ruimtelijke plannen zo veel mogelijk overgelaten aan particulier initiatief. De insteek is alles mag, tenzij. Hoe past deze uitnodigingsplanologie in milieueffect-rapportage? Binnenkort verschijnt hierover een factsheet.