Thema Uitnodigingsplanologie

Stand van zaken

uitnodigingsplanologie

De wijze waarop ruimtelijke plannen tot stand komen is in beweging. Waar een belangrijk deel van Nederland tot stand is gekomen via toelatingsplano-logie en ontwikkelingsplanologie, wordt nu geëxperimenteerd met uitnodigingsplanologie. In deze vorm treedt de overheid vooral faciliterend op. Niet het eindbeeld maar het proces is leidend. Het gebied verandert geleidelijk over een langere termijn zonder een vast programma vooraf.