Thema Uitnodigingsplanologie

Praktijk & publicaties

Praktijkvoorbeelden

Structuurvisie Katwijk

Structuurvisie Katwijk

Het MER bij de structuurvisie van de gemeente Katwijk richt zich vooral op de cumulatieve effecten voor verkeer en natuur. De conclusie van het MER is dat belangrijke nieuwe ontwikkelingen, zoals een bedrijventerrein, een (zee)jachthaven en nieuwe wegverbindingen in de gemeente inpasbaar zijn.

 

Structuurvisie Nieuwegein

Structuurvisie Nieuwegein

De totstandkoming van de structuurvisie van de gemeente Nieuwegein is een voorbeeld van zorgvuldige voorbereiding.

 

Structuurvisie Almere

Structuurvisie Almere

De gemeente Almere heeft in 2009 een concept-structuurvisie opgesteld met het oog op de ‘schaalsprong’ van de stad. In deze visie is een afweging gemaakt tussen drie ruimtelijke alternatieven voor de schaalsprong. De alternatieven zijn met elkaar vergeleken op bestuurlijke doelen.

 

Structuurvisie Amsterdam

Structuurvisie Amsterdam

Plan-m.e.r. maakt het mogelijk om alternatieven te vergelijken op hun milieugevolgen. Bij plannen op een wat hoger abstractieniveau wordt er echter ook wel voor gekozen om alternatieven te vergelijken op bestuurlijke doelen.

 

Structuurvisie provincie Noord-Holland

Structuurvisie provincie Noord-Holland

Interactief en iteratief zijn de kernwoorden bij de m.e.r.-procedure bij de structuurvisie van de provincie Noord-Holland. Heel interessant was het uitvoeringsprogramma bij de structuurvisie, waarin een link wordt gelegd naar latere m.e.r. op uitvoeringsniveau.

 

Overige publicaties

Katern Praktijkboek Bestemmingsplannen en procedures

Het Katern Praktijkboek Bestemmingsplannen en procedures geeft een update van de eisen waaraan een bestemmingsplan moet voldoen om goed door een beroepsprocedure te komen. Uitgebreid aandacht is er voor m.e.r. als bijzonder onderzoeksvereiste. Lees…