Thema Wegen

Stand van zaken

wegen

Een milieueffectrapport brengt de effecten van de aanleg of verbreding van een weg in beeld. Verkeer, de aanleg of inpassing van een weg hebben mogelijk effect op gezondheid, lucht, geluid, externe veiligheid, landschap en natuur. Het milieueffectrapport beschrijft wat er speelt rond een plan, toont nut en noodzaak en beschrijft alternatieven.