Thema Wegen

Praktijk & publicaties

Praktijkvoorbeelden

Omleiding N303 Voorthuizen

Omleiding N303 Voorthuizen

Veel kernen kampen met verkeersoverlast omdat een doorgaande route de kern doorsnijdt. Omleiding of aanleg van nieuwe infrastructuur lijkt dan vaak de aangewezen oplossing. Soms worden daarmee echter de problemen alleen maar verschoven. Een kwantitatieve probleemanalyse geeft inzicht in de werkelijke problemen die er spelen en de mogelijke oplossingen. Dit is gedaan bij de m.e.r.-procedure voor omleiding van de N303 bij Voorthuizen.

 

Overige publicaties

Handreiking Gezondheid

Vrijdagmiddag 6 maart 2015 lanceerde de Commissie m.e.r. de handreiking gezondheid in milieueffectrapportage. De handreiking laat stap voor stap zien hoe je gezondheid meeneemt bij plannen voor bijvoorbeeld snelwegen, intensieve veehouderij en…

Vogels en wegverkeer in m.e.r.

Voor het beschrijven van de effecten van een plan of project voor het milieu zijn uit wetenschappelijke onderzoeken vuistregels af te leiden. Een voorbeeld is de be├»nvloeding van vogels door wegverkeer. Het artikel Vogels en wegverkeer in m.e.r.…