Thema Windenergie

Praktijk & publicaties

Overige publicaties

Ecologische basisinformatie voor projecten in en nabij Noordzee

Shortlist Ecologische Monitoring Windmolenparken op Zee

Beschrijving geluid windturbines in m.e.r.

Geluid is een belangrijk milieueffect van windturbines. Een windturbinepark met een groot vermogen produceert in de regel meer geluid dan een kleiner windturbinepark. Welke informatie over geluid van windturbines is relevant voor m.e.r.?

Richtlijnen offshore windparken

De belangrijkste punten voor m.e.r. zijn:

TNO-rapport Onderwatergeluid

TNO heeft het onderzoeksrapport Assessment of natural and anthropogenic sources of sound in the North Sea (februari 2009) uitgebracht. Het rapport bevat belangrijke basisinformatie voor projecten in en rond de Noordzee die mogelijk tot…

SEA is flexible: three examples of SEA for wind energy on Dutch land

Kan SEA zich aanpassen aan de context van bestuur en politiek en tegelijkertijd milieubelangen volwaardig op de kaart zetten? Dit artikel laat zien dat het kan. Drie maatwerkvoorbeelden van regionale SEA's voor windenergie op land leveren het…

Factsheet Energietransitie in milieueffectrapportage

Factsheet Energietransitie in milieueffectrapportage

Provincies en gemeenten moeten de noodzakelijke energietransitie integraal meenemen in hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Milieueffectrapportage biedt inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing, en kan helpen in het overleg met belanghebbenden en…