Thema Windenergie

Veelgestelde vragen

Over windenergie en m.e.r.

Wanneer is bij een windpark sprake van plan-m.e.r.-plicht?
Voor alle (bestemmings)plannen en structuurvisies over windenergie, of die windturbineparken mogelijk maken (kaderstelling voor toekomstige m.e.r.-beoordeling van windturbineparken) geldt de plicht om een plan-MER op te stellen. 


Wanneer is bij een windpark sprake van m.e.r.-beoordelingsplicht?

De oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark op zee of land is bijna altijd m.e.r.-beoordelingsplichtig (categorie D22.2 Besluit m.e.r.)
Voor een windpark is vaak naast een m.e.r.-beoordeling in het kader van een omgevingsvergunnning ook een wijziging van een ruimtelijk plan nodig. Voor dit plan geldt los van de uitkomst van de m.e.r.-beoordeling dan meestal nog een aparte plan-m.e.r.-plicht.
Of er project-m.e.r.-plicht is, hangt af van de m.e.r.-beoordeling.