Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Wij zijn onafhankelijk. Onze werkwijze is transparant. Onze adviezen zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r.

OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 7 februari 2019

OpMERkelijk nr. 2 is uit

Met o.a. factsheet over regionale energiestrategie, omgevingsplannen en omgevingsvisies.