Wat is milieueffectrapportage?

Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over is genomen.

Lees verder over regelgeving.

Wat is de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud en kwaliteit van informatie in milieueffectrapporten.

Lees verder over advisering.