Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Wij zijn onafhankelijk. Onze werkwijze is transparant. Onze adviezen zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r.

Algemeen brief OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 19 april 2019

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 4 is uit!

Met o.a. het advies over de Omgevingsvisie Utrecht en Nederland moet wetgeving rond m.e.r. verbeteren volgens de EC.