Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Wij zijn onafhankelijk. Onze werkwijze is transparant. Onze adviezen zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r.

OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 21 maart 2019

OpMERkelijk nr. 3 is uit!

Met o.a. een artikel van voorzitter Kees Linse in Trouw over de toetsende rol van de Commissie m.e.r.