Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Wij zijn onafhankelijk. Onze werkwijze is transparant. Onze adviezen zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r.

Algemeen brief OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 17 juni 2019

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6 is uit!

Met o.a. kennissessie PAS, advies Noordelijke Randweg Utrecht en een case over het monitoringsplan voor Haven-Stad Amsterdam