Thema Natuur

Stand van zaken

natuur_grootNatuur komt bijna altijd in milieueffectrapportage aan de orde. Sommige natuurbieden, planten en dieren genieten bijzondere bescherming. Wat moet er precies in het milieueffectrapport over natuur? Met onze praktijkervaring bieden we u een handvat om te beschrijven wat nodig is voor uw project of plan.