Thema Landschap

Stand van zaken

landschap

Landschap in milieueffectrapportage kan lastig zijn omdat er nauwelijks harde kaders in wet- en regelgeving zijn. De beschrijving van effecten op landschap lijkt vaak willekeurig en subjectief: Wanneer is iets een verslechtering of verbetering? Wanneer is landschap belangrijk en wat is dan belangrijk om te beschrijven in het milieueffectrapport?