Kennissessie Circulariteit en m.e.r.

Agenda | 28 november 2019

Steeds meer overheden willen in de toekomst volledig circulair zijn en hebben hiervoor beleid opgesteld. De doelstellingen zijn hoog. Zo wil de Rijksoverheid in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruiken en in 2050 helemaal circulair zijn. Dit voor het behoud van grondstoffen en om de milieudruk te verlagen. Maar wat bekent dit voor plannen en projecten? Wat zijn de gevolgen voor het milieueffectrapport? En hoe kan het in beeld brengen van circulariteit en de effecten daarvan leiden tot betere plannen en projecten?

De Commissie m.e.r. organiseert een kennissessie op donderdag 28 november voor gemeenten en provincies om informatie en kennis uit te wisselen. 

Daarbij komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Welke informatie in het milieueffectrapport is nodig om circulariteit goed mee te nemen in de besluitvorming?

Wanneer
Donderdag 28 november, 13-17 uur 

Doelgroep 
Medewerkers bij gemeenten, provincies en adviesbureaus

Locatie 
Commissie m.e.r. 
Arthur van Schendelstraat 760
3511 MK Utrecht

Wilt u een eigen praktijkvoorbeeld inbrengen? Laat het weten op het aanmeldformulier, dan nemen we contact met u op.

Vragen? Meer info? 
Tom Ludwig - 06 43 84 58 69 - tludwig eia.nl

Graag tot ziens op 28 november!


Ik kom naar de kennissessie: