GECANCELD - Kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r.

Agenda | 31 maart 2020

In verband met het Corona-virus gaat de kennissessie niet door. De sessie wordt op een later moment opnieuw gepland.

 

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Wat doe je met omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigingsplanologie? Hoe ga je daarmee om in het milieueffectrapport? 

De Commissie m.e.r. organiseert een kennissessie op dinsdag 31 maart 2020 om informatie en kennis uit te wisselen. 

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe ga je om met nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie?
  • Wat doe je met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

Wanneer
Dinsdag 31 maart, 10.00 - 14.00 uur. 
Inloop vanaf 9.30 uur. Het programma start om 10.00 uur. 
Wij zorgen voor de lunch.

Doelgroep 
Medewerkers bij gemeenten, provincies en Rijk.

Locatie 
Commissie m.e.r. 
Arthur van Schendelstraat 760
3511 MK Utrecht

Aanmelden 
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u een eigen praktijkvoorbeeld wilt inbrengen.
Wij nemen daarna contact met u op. 

Vragen? Meer info? 
Pieter Jongejans - 030 234 7640 - pjongejans eia.nl 
Willemijn Smal - 030 234 7624 - wsmal eia.nl

Graag tot ziens op 31 maart!