Werkconferentie Monitoring

Agenda | 3 oktober 2019

De Omgevingswet vereist straks een integrale afweging tussen verschillende economische, ruimtelijke, veiligheids- en milieuthema’s en gezondheid. De maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen van die ontwikkelingen zijn nog onzeker, maar dat ze grote impact zullen hebben is wel zeker. Monitoring kan daarbij helpen. Monitoring begint bij het zo concreet mogelijk formuleren van doelen, waarna de voortgang van beleid en projecten gevolgd wordt. Monitoring maakt doelen meetbaar en het geeft inzicht in de voortgang. 

Donderdagmiddag 3 oktober 2019 van 12 – 17 uur, organiseert DCMR Milieudienst Rijnmond een werkconferentie over monitoring.

Noteer deze datum alvast in uw agenda. In september volgt het programma en info over praktische zaken.