Onvoldoende onderbouwd dat groei Schiphol natuur niet aantast

Nieuwsbericht | 15 januari 2020

Onvoldoende onderbouwing dat groei Schiphol niet heeft geleid tot significante effecten op Natura 2000-gebieden

Dat concludeert het secretariaat van de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar antwoord op een vraag van het Adviescollege stikstofproblematiek. Het Adviescollege heeft dit meegenomen in haar recente advies over de Luchtvaartsector.

Lees de vraag van het college en het antwoord van het secretariaat