Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 4 is uit!

Nieuwsbericht | 20 mei 2020

In OpMERkelijk nr. 4

  • Natuurherstel vraagt om scherpere keuzes
  • U denkt na over uw omgevingsplan? Meld u aan als pilotgemeente! Dat loont
  • Circulariteitsbeoordeling gebiedsontwikkeling Grebbedijk
  • Oud-voorzitter Kees Linse geridderd
  • Omgevingseffectrapport kan omgevingsvisie Nijmegen naar hoger plan tillen
  • Ook op 11 en 16 juni online kennissessies omgevingsvisie en m.e.r.
  • Hans Cohen (1923-2020)