Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 8 is uit!

Nieuwsbericht | 16 september 2019

In Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 8:

  • 'Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om'
  • Effecten grootschalige zonne- en windturbineparken op landschap en natuur complex
  • Onderzoek mogelijkheden duurzaamheid, leefomgeving en gezondheid in omgevingsvisie Etten-Leur
  • 'Omslag nodig in het omgevingsbeleid'
  • Omgevingsplan en m.e.r. - kennissessie op 8 oktober
  • IenW-m.e.r.-dag op 31 oktober in Amersfoort
  • Ook aan de slag met circulariteit of met monitoring?