3196. Bedrijvenpark Medel, gemeente Tiel

De gemeente Tiel wil het bedrijvenpark Medel uitbreiden. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen van dit plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-01-2017 Adviesaanvraag
01-02-2017 Datum kennisgeving
29-03-2017 Advies uitgebracht
Toetingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat goed de milieueffecten zien van de transformatie van agrarisch gebied naar bedrijventerrein, zoals meer verkeer, luchtverontreiniging en geluidhinder. Op het  terrein blijken diverse archeologische vindplaatsen te zijn. Hoe hier mee wordt omgegaan is duidelijk beschreven, bijvoorbeeld door niet te bouwen op een deel van de archeologische vindplaats ‘De Hoge hof’ die bewoond was van de Romeinse tijd tot de middeleeuwen.
De gemeente heeft grote duurzaamheidsambities bij de invulling van het bedrijventerrein, zoals energiezuinigheid en opwekken van groene energie. Deze ambities zijn in het rapport beperkt uitgewerkt. De Commissie beveelt aan dit alsnog te doen. Met een goede uitwerking van deze ambities kan de gemeente deze desgewenst een rol laten spelen bij dit bedrijventerrein.
De eindconclusie van de Commissie m.e.r. is dat met het milieueffectrapport er goede en bruikbare milieu-informatie beschikbaar is voor een goed en afgewogen besluit over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. ir. H. Otte
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tiel

Bevoegd gezag
Gemeente Tiel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 12 mei 2017