3252. CO2-afvanging Twence te Hengelo

Twence wil een CO2 afvanginstallatie toevoegen aan haar afvalenergiecentrale in Hengelo. De af te vangen CO2 wordt als grondstof aan derden geleverd, waaronder de glastuinbouw. Voor het realiseren van de CO2 afvang is  een omgevingsvergunning nodig. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-09-2017 Adviesaanvraag
05-12-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert de techniekkeuze voor de CO2-afvang goed te onderbouwen, met speciale aandacht voor de mogelijke risico’s van stikstofuitstoot voor de volksgezondheid en de natuur. Ook moet het rapport de maatregelen beschrijven die mogelijk zijn om deze risico’s te beperken.

De ondergrond waar de CO2-afvanginstallatie moet komen is instabiel door de aanwezige zoutcavernes. Hierdoor kan de ondergrond verzakken. Onderzocht moet worden hoe groot het risico hierop is en welke eisen dit stelt aan gebouwen en installaties.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. dr. M.J. Brolsma
dhr. dr. E. Goetheer
dhr. ing. H. van Niekerk

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Twence B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval

Bijgewerkt op: 09 mrt 2018