3387. Schinkelkwartier Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het Schinkelkwartier transformeren tot stedelijk gemengd gebied, waar plek is voor wonen, werk en groen. Als richtlijn wordt aangehouden dat over twintig jaar 11.000 woningen zijn gerealiseerd en er ruimte is voor 40.000 arbeidsplaatsen. De verbinding met andere delen van Amsterdam, in ieder geval een verbinding over de Schinkel, geldt daarbij als randvoorwaardelijk voor de transformatieopgave. Voordat er een besluit wordt genomen over de ontwikkeling van het gebied, wordt een milieueffectrapport opgesteld. De gemeente Amsterdam heeft aan de Commissie m.e.r gevraagd om een advies te geven over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-04-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. M.H. Fast
dhr. dr. J.S. van de Griendt
dhr. prof.dr.ir. R.E.C.M. van der Heijden
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 08 mei 2019