3395. Waterpark Veerse Meer

Driestar BV wil het bestaande recreatiepark Veerse Meer herontwikkelen en uitbreiden. Het voorgenomen plan is om 950 nieuwe recreatiewoningen te realiseren. Onderdeel van het plan is ook het verplaatsen van maximaal 150 jaarplaatshouders van het huidige park naar een naastgelegen camping. Voor het plan is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad van Middelburg besluit over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het rapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
22-05-2019 Aankondiging start procedure
23-05-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-07-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De uitbreiding van het Waterpark zal leiden tot meer verkeer op de bestaande wegen en daarmee mogelijk voor knelpunten zorgen. De Commissie adviseert daarom in het rapport verschillende alternatieven voor de verkeersroutes te onderzoeken. Daarbij kan onder andere geschoven worden met de locatie van de (hoofd-)entree om de verkeersroutes van de parkbezoekers te beïnvloeden.
Zoals blijkt uit de zienwijzen hecht niet alleen de gemeente maar ook de omgeving veel belang aan de landschappelijke inpassing van het park naast het natuurgebied Veerse Meer. Hiervoor is het nodig in het rapport landschappelijke alternatieven te ontwerpen en te vergelijken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. R. During
dhr. drs. C.T.M. Vertegaal
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Driestar BV

Bevoegd gezag
Gemeente Middelburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 22 jul 2019