3395. Waterpark Veerse Meer

Initiatiefnemer Driestar BV wil het bestaande recreatiepark Veerse Meer her ontwikkelen en uitbreiden tot een kwalitatief hoogstaand familiepark. Het voorgenomen plan is om 950 nieuwe recreatiewoningen te realiseren. Onderdeel van het initiatief is ook het verplaatsen van jaarplaatshouders vanhet huidige park naar een naastgelegen camping. Voor de realisatie van het plan is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeente Middelburg besluit over het nieuwe bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Middelburg heeft aan de Commissie m.e.r gevraagd om een advies te geven over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
22-05-2019 Aankondiging start procedure
23-05-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R. During
dhr. drs. C.T.M. Vertegaal
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Driestar BV

Bevoegd gezag
Gemeente Middelburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 25 jun 2019