3401. Strandeiland (IJburg 2) gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil ca 8000 woningen en andere maatschappelijke functies realiseren op 'Strandeiland' in de IJburgbaai. Het wordt een eiland om te wonen, te werken en te creëren. Strandeiland wordt over een periode van 15 jaar gerealiseerd. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt de plan-m.e.r. procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-04-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
05-06-2019 Aankondiging start procedure
06-06-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. ir. G.J. Hellinga
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 13 jun 2019