3402. Bedrijventerrein Heesch-West (gemeenten Oss, Den Bosch en Bernheze)

Procedure en adviezen

Toetsing
26-04-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-06-2019 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bernheze
Gemeente Den Bosch
Gemeente Oss

Bevoegd gezag
Gemeente Bernheze
Gemeente Oss
Gemeenteraad Den Bosch

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 30 aug 2019