3404. Woningbouwontwikkeling Schieveste, gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam wil de locatie Schieveste ontwikkelen tot een stedelijk woongebied met zo’n 3.500 woningen, werklocaties en voorzieningen. Het gebied ligt tussen de A20 en de spoorlijn Rotterdam-Delft, grenzend aan station Schiedam Centrum. Het doel is hoge flats te bouwen met oog voor duurzaamheid, gezondheid, mobiliteit en veiligheid. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Schiedam had de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de genodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-09-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-12-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Niet alle woningen, werklocaties en voorzieningen worden waarschijnlijk in één keer gebouwd. Omdat het gebied tussen de drukke A20 en het spoor ligt, is het risico groot op het ontbreken van afschermende werking door gebouwen. Daardoor kan de luchtkwaliteit slechter zijn en de geluidsbelasting hoger. De Commissie adviseert daarom in het milieueffectrapport de effecten door de fasering in beeld te brengen. Zo wordt duidelijk of maatregelen nodig zijn om de gezondheid van de bewoners te beschermen. Fasering heeft als ander risico het ontbreken van voorzieningen, buitenruimtes, zoals binnentuinen, en extra geluidhinder door de bouw. De Commissie adviseert deze omgevingseffecten in beeld te brengen in het milieueffectrapport en te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de gezondheid van de bewoners te beschermen, bijvoorbeeld door eerst afschermende gebouwen langs de A20 neer te zetten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. dr.ir. M.B.A. Dijkema
dhr. ir. G.J. Hellinga
dhr. ir. J.E.M. Lax

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Schiedam

Bevoegd gezag
Gemeente Schiedam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 27 jan 2020