3413. Aanleg derde ontsluitingsweg gemeente Edam-Volendam

De gemeente Edam-Volendam heeft onderzoek gedaan naar de capaciteit van de bestaande ontsluitingswegen. Uit het onderzoek bleek dat in de huidige en toekomstige situatie de capaciteit van de wegen onvoldoende is voor de hoeveelheid verkeer. De gemeente wil daarom een nieuwe ontsluitingsweg mogelijk maken en bereidt een bestemmingsplan voor dat daarin voorziet. Voordat over het bestemmingsplan besloten wordt, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-06-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
mw. ir. M.H. Fast
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. ir. H. Otte

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Edam-Volendam

Bevoegd gezag
Gemeente Edam-Volendam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 02 jul 2019