3415. Uitbreiding geitenhouderij, Hollander 5 te Heythuysen

Brinkhaus Geitenhouderij B.V. wil op locatie Hollander 5 te Heythuysen drie bestaande pluimveestallen verwijderen en een nieuwe geitenstal bouwen voor de huisvestiging van 2.056 geiten. In totaal zullen er op de locatie 4.908 geiten worden gehouden. Daarnaast wil de initiatiefnemer een bestaande opslagruimte ombouwen tot een stal waarin 600 opfokgeiten en afmestlammeren kunnen worden gehouden. Ter onderbouwing van de benodigde vergunningen worden de milieugevolgen van de uitbreiding geitenhouderij beschreven in een MER. De gemeente Leudal heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
11-07-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. Bokma
dhr. W. Foppen
mw. Nijdam

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frank Brinkhaus Geitenhouderij B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Leudal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 27 aug 2019