3417. Aardgaswinning in blok N05-A (GEMS-gebied)

ONE-Dyas B.V. wil uit aardgasveld (N05-A) in de Noordzee aardgas winnen. Dit aardgasveld ligt in het zogenaamde GEMS-gebied (“Gateway to the Ems”)  ten noorden van Schiermonninkoog en de Rottumerplaat. ONE-Dyas B.V. verwacht maximaal vier miljoen kubieke meter aardgas per dag te kunnen winnen.  Daarnaast wil de initiatiefnemer meerdere proefboringen uitvoeren naar nieuwe nabijgelegen gasvelden. Enkele gasvelden (waaronder gasveld N05-A) liggen (deels) op Duits grondgebied. De initiatiefnemer verwacht voor een periode tussen de tien tot vijfentwintig jaar aardgas te kunnen winnen uit de aangeboorde gasvelden. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. P.L. de Boer
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. M.J. Brolsma
dhr. drs. A.B.E.T. Kabel
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. ing. E. Wymenga

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ONE-Dyas BV

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C17.2 2018: winning van >500 ton per dag aardolie en >500.000m3 per dag aardgas danwel de uitbreiding of wijziging daarvan
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicali├źn in gevoelig gebied ingeval
D17.2 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit

Bijgewerkt op: 20 sep 2019