3445. Waterbeheerprogramma Aa en Maas

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-12-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. R.P. Moens
dhr. dr. M.J.F. van Pelt

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Waterschap Aa en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 28 jan 2020