3456. Evaluatie stikstofberekeningen Lelystad Airport

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie verzocht om samen met RIVM te adviseren over de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport. Aanleiding voor het verzoek is het rapport van 3 december 2019 van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen en het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof vanwege de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De minister vraagt om aan te geven wat dit betekent voor de vergunningprocedure van Lelystad Airport en voor toekomstige onderzoeken naar de gevolgen van stikstofemissies door de luchtvaart.

Procedure en adviezen

Overig advies
07-02-2020 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie werkt op dit moment aan het advies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. dr. I.C. Dedoussi
dhr. drs. S. Jonkers
dhr. dr. W. Lefebvre
dhr. W. van der Maas
dhr. mr.dr. M.A.A. Soppe

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 20 mrt 2020