3462. Windpark Zeewering Tweede Maasvlakte

Eneco wil op de Maasvlakte 2 een windturbinepark van 108 megawatt (24 turbines) bouwen en exploiteren. Voordat de gemeente Rotterdam besluit over de benodigde omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieuffectrapport. De DCMR heeft, namens de gemeente Rotterdam, de Commissie gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van dat rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-03-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eneco

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam (College van B&W)
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines

Bijgewerkt op: 19 mrt 2020