3467. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in of rondom de Waddenzee. Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. De resultaten daarvan worden jaarlijks gerapporteerd. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Auditcommissie gevraagd om deze rapportage te toetsen.

Procedure en adviezen

Advisering 2020 over monitoringsjaar 2019
08-05-2020 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies Auditcommissie over monitoringsjaar 2019
De Auditcommissie werkt op dit moment aan haar advies van 2020.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. P.L. de Boer
dhr. drs. J.A. van Dalfsen
dhr. dr. F.H. Everts
mw. mr dr A. Freriks
dhr. dr. H.R.G.K. Hack
dhr. prof. dr. P. Hoekstra
dhr. prof.dr.ir. A. Stein
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 08 mei 2020