3475. Auditcommissie zoutwinning Waddenzee

Frisia zout B.V. heeft in 2014 toestemming gekregen om zout te winnen onder de Waddenzee op de locatie Havenmond. Daarbij wordt het ‘hand aan de kraan’-principe gehanteerd. Dit betekent dat zoutwinning is toegestaan, maar wordt verminderd of gestopt bij teveel bodemdaling of bij aantasting van de natuur in en rond de Waddenzee. Hiervoor voert Frisia een monitoringsprogramma uit.

Procedure en adviezen

Advisering meetjaar 2019
25-05-2020 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies meetjaar 2019
De Commissie werkt aan het advies over de resultaten van het meetjaar 2019.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. P.L. de Boer
dhr. prof. dr. P. Hoekstra
dhr. drs. A.B.E.T. Kabel
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia zout B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 19 jun 2020