3488. Omgevingsvisie gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle wil een omgevingsvisie vaststellen. De omgevingsvisie is een integrale strategische visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving voor de langere termijn (tot 2040). Voordat de gemeenteraad over de visie besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. dr. L. Geelen
dhr. prof.dr.ir. R.E.C.M. van der Heijden
dhr. drs. S.R.J. Jansen
mw. Drs G. van der Schee

Voorzitter van de werkgroep: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zwolle

Bevoegd gezag
Gemeente Zwolle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 13 aug 2020