3191. Omgevingsplan buitengebied Steenwijkerland

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. S. Bokma
dhr. drs. R. During

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Steenwijkerland

Bevoegd gezag
Gemeente Steenwijkerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel

Bijgewerkt op: 07 feb 2017