3193. Bestemmingsplan Beemte Noord en de Bokkerij

De gemeenten Apeldoorn en Epe hebben het voornemen nieuwe bestemmingsplannen vast te stellen voor delen van hun buitengebieden. Ten behoeve van deze beide plannen wordt één gezamenlijke milieueffectrapportage opgesteld.

De beide deelgebieden van de buitengebieden vormden voorheen een LOG. In de nieuwe plannen wordt beoogd de milieueffecten te beperken door bedrijfsontwikkelingen zo veel mogelijk zonder toename van de emissies te laten plaatsvinden.

Procedure en adviezen

Toetsing

21-12-2016 Adviesaanvraag

11-01-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. M.M.J. Pijnenburg
dhr. ing. R.H. Schokker

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. ing. J.H. Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Epe

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 23 jun 2017