3194. Windpark Greenport Venlo

De gemeenten Venlo en Horst aan de Maas willen het windturbinepark Greenport Venlo van Etriplus met maximaal 10 turbines mogelijk maken. Het zoekgebied voor de turbines ligt langs het spoor Venlo-Eindhoven en deels in natuurgebied. In het midden van het gebied staan enkele woningen, de Rijksweg A67 doorkruist het gebied en aan de zuidkant van het gebied liggen een motorcrossterrein en de Rijksweg A73. Om het park mogelijk te maken moeten bestemmings-plannen aangepast worden en zijn er omgevingsvergunningen nodig. Voordat de gemeenten hierover besluiten worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraden van Venlo en Horst aan de Maas hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

10-01-2017 Adviesaanvraag

26-01-2017 Datum kennisgeving

20-04-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

31-08-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeenten en Etriplus stellen voor om diverse turbine-opstellingen te onderzoeken en de milieueffecten daarvan te vergelijken. De Commissie vindt dit een goede basis voor het rapport. De Commissie adviseert een optimalisatiestap in te bouwen in het rapport. Maak in deze stap met behulp van de onderzochte turbine-opstellingen duidelijk welke verdere keuzes er voor dit park nog te maken zijn, bijvoorbeeld het ontzien van de woningen en het natuurgebied door hier minder turbines te plaatsen. Hiermee sluit het rapport ook aan op de inhoud van de zienswijzen, die vragen om delen van het zoekgebied te vrijwaren van turbines. Met behulp van deze informatie kan straks een goed onderbouwd besluit over het windturbinepark Greenport Venlo genomen worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Etriplus

Bevoegd gezag
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Venlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark
007 Plan-m.e.r.

 

Bijgewerkt op: 15 sep 2017