3194. Windpark Greenport Venlo

De ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo in de zoekzone parallel aan de spoorlijn Venlo-Eindhoven.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

23-01-2017 Adviesaanvraag

26-01-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Venlo

Bevoegd gezag
Gemeente Venlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark
007 Plan-m.e.r.

 

Bijgewerkt op: 24 mrt 2017