3198. Omgevingsvisie provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant is op weg naar een nieuwe Brabantse omgevingsvisie. Samen met andere partijen is gewerkt aan de onderzoeksopdracht* voor een milieueffectrapport voor deze visie. De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd hierover.

* Notitie reikwijdte en detailniveau

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

30-01-2017 Adviesaanvraag

01-02-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Advies onderzoeksopdracht
De Commissie werkt op dit moment aan het advies voor de onderzoeksopdracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G. Gabry
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. W. Korver
dhr. drs. R.A.M. van Woerden
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 18 apr 2017